@book {TN_libero_mab21454914,
author = { Instytut Wymiaru Sprawiedliwości Warschau Safjan, Marek },
title = { Prawo wspólnot europejskich a prawo polskie },
publisher = {Oficyna Naukowa},
isbn = {8385505512},
isbn = {9788385505518},
keywords = { Polen , Europäische Union , Gesellschaftsrecht },
year = {19XX-},
address = { Warszawa },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab21454914 }
}
Download citation