@misc {TN_libero_mab2,
author = { Rimskij-Korsakov, Nikolaj },
title = { Sadko opera bylina v semi kartinach },
edition = { Pereloženie dlja penija v soprovoždenii fortep'jano } ,
publisher = {Gosudarstvennoe Muzykal'noe Izdatel'stvo},
year = {1962},
address = { Moskva },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation