%0 Generic
%T The Jacobin Opera in 3 acts; op. 84. On the libretto by Marie Cervinkova-Riegrová
%A Dvořák, Antonín
%A Kühnův komorní ženský sbor
%A Brněnský Dětský Sbor Kantiléna
%A Státní Filharmonie Brünn
%A Červinková-Riegrová, Marie
%A Pinkas, Jiří
%A Průša, Karel
%A Zítek, Václav
%A Tuček, René
%A Machotková, Marcela
%A Berman, Karel
%A Přibyl, Vilém
%A Blachut, Beno
%A Sedláček, Ivan
%A Kühn, Pavel
%A Pinkas, Jiří
%I Supraphon
%K CD
%D P 1978
%X Beih. + Libretto (engl., dt., franz., tschech. Text). - Interpr.: Prusa, Karel [Count]. Zitek, Vaclav [Bohus]. Tucek, René [Adolf]. Machotková, Marcela [Julie]. Berman, Karel [Filip]. Pribyl, Vilém [Jiri]. Blachut, Beno [Benda]. Sounová, Daniela [Terinka]. Mixová, Ivana [Lotinka]Brnenský Detský Sbor Kantiléna. Sedlácek, Ivan [Choreinstud]. Kühnuv Smisený Sbor <Praha>. Kühn, Pavel [Choreinstud]. Státni Filharmonie <Brno>. Pinkas, Jiri [Dir]. - Aufn.: 1977. - P 1978, 1994. - Tschech. gesungen
%C Supraphon
%C [Prag]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation