@misc {TN_libero_mab2,
author = { Kučera, Václav Fischer, Jan F. AND Mikula, Zdenko AND Mrázová, Marie AND Šormová, Naďa AND Žilka, Václav AND Vyskočilová, Eva AND Váchalová, Libuše AND Munclinger, Milan AND Horák, Josef AND Kovárnová, Emma },
title = { Česká a slovenská komorní tvorba },
publisher = {Panton},
keywords = { Schallplatte },
year = {c 1983},
abstract = {Amoroso, cyklus píesní pro mezzosoprán, flétnu a harfu na verše ze starokorejské lyriky v překladu oldřicha vyhlídala V. Kučera},
abstract = {Čtyři etudy pro sólovou harfu J. F. Fischer},
abstract = {Rána, cyklus píesní pro soprán, flétnu, basklarinet a klavír na verše zuzany jettmarové Zd. Mikula},
address = { Praha },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation