%0 Generic
%T Česká a slovenská komorní tvorba
%A Kučera, Václav
%A Fischer, Jan F.
%A Mikula, Zdenko
%A Mrázová, Marie
%A Šormová, Naďa
%A Žilka, Václav
%A Vyskočilová, Eva
%A Váchalová, Libuše
%A Munclinger, Milan
%A Horák, Josef
%A Kovárnová, Emma
%I Panton
%K Schallplatte
%D c 1983
%X Amoroso, cyklus píesní pro mezzosoprán, flétnu a harfu na verše ze starokorejské lyriky v překladu oldřicha vyhlídala V. Kučera
%X Čtyři etudy pro sólovou harfu J. F. Fischer
%X Rána, cyklus píesní pro soprán, flétnu, basklarinet a klavír na verše zuzany jettmarové Zd. Mikula
%C Panton
%C Praha
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation