%0 Generic
%T Filozofické dialogy pro housle a klavír = Philosophical dialogues for violin and piano
%A Korte, Oldřich František
%A Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK
%A Tschechien Armáda Ústřední Hudba
%A Česká filharmonie
%A Belfín, František
%A Novotný, Karel
%A Hála, Josef
%A Kudelásek, Eduard
%A Bělohlávek, Jiří
%A Ishikawa, Shizuka
%A Korte, Oldřich František
%A Kejmar, Miroslav
%A Stivín, Jiří
%A Šedivy, Zdenek
%A Válek, Jiří
%I Panton
%K Schallplatte
%D c 1988
%X Kouzelný cirkus, variační suita pro velkỳ symfonický a dechový orchestr
%X Concerto grosso pro trubky, flétny, klavír a smyčce
%C Panton
%C [S.l.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation