%0 Book
%T Zóna 51 - Pavel Kopřiva [Galerie Mladých U Dobrého Pastýře, Brno; Galerie Die Aktualität des Schönen ..., Liberec; Galerie Václava Špalý, Praha]
%A Galerie Mladych U Dobrého Pastýře Brünn
%A Kopřiva, Pavel
%A Koleček, Michal
%K Ausstellungskatalog 1999 Brno
%K Kopřiva, Pavel
%K Installation Kunst
%K Geschichte 1997 - 1999
%D 1999
%X Text Engl. u. Tschech
%C Ústí nad Labem
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation