%0 Generic
%T Kantaten No. 6
%A Bach, Johann Sebastian
%A J.S. Bach-Stiftung
%A J.S. Bach-Stiftung
%A Lutz, Rudolf
%A Lutz, Rudolf
%A Lutz, Rudolf
%A Rial, Núria
%A Berchtold, Bernhard
%A Volpert, Markus
%A Neumann, Julia
%A Frey, Antonia
%A Savoy, Nicolas
%A Abele, Ekkehard
%A Seitter-Frei, Susanne
%A Sakurada, Makoto
%A Hartinger, Anselm
%A Godel, Arthur
%A Bach, Johann Sebastian
%A Bach, Johann Sebastian
%A Bach, Johann Sebastian
%I J. S. Bach-Stiftung
%K CD
%D [2012]
%D , © 2012
%X Texte des CD-Beihefts von Anselm Hartinger, Arthur Godel, Rudolf Lutz
%X Wachet auf, ruft uns die Stimme, BWV 140 Solisten: Nuria Rial, Sopran ; Bernhard Berchtold, Tenor ; Markus Volpert, Bass
%X Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, BWV 57 Solisten: Julia Neumann, Sopran ; Antonia Frey, Alt ; Nicolas Savoy, Tenor ; Ekkehard Abele, Bass
%X Herr, wie du willt, so schick's mit mir, BWV 73 Solisten: Susanne Frei, Sopran ; Makoto Sakurada, Tenor ; Markus Volpert, Bass
%C J. S. Bach-Stiftung
%C St. Gallen
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation