%0 Generic
%T Kubelík diriguje Kubelíka = Kubelík conducts Kubelík
%A Kubelík, Rafael
%A Der Bayerische Rundfunk Symphonieorchester
%A Rundfunkchor München
%A Kühnův Dětský Sbor
%A Kubelík, Rafael
%A Mende, Heinz
%A Chvála, Jiří
%I Panton
%K CD
%D P 1994
%X Compact disc. - Program notes in Czech with English, German and French translations (15 p. : port.) inserted in container. - The 2nd-3rd works wordless
%X Orphikon, symfonie ve třech větách
%X Kantáta beze slov, pro sbor a orchestr
%X Invence a interludia, pro dětsky sbor, 4 hoboje a 4 grubky
%C Panton
%C Prague
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation