%0 Generic
%T The diary of one who disappeared for tenor, contralto, three female voices, and piano on the text by an anonymous author
%A Janáček, Leoš
%A Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor
%A Kühn, Pavel
%A Přibyl, Vilém
%A Márová, Libuše
%A Páleníček, Josef
%I Supraphon
%K Schallplatte
%D c 1979
%X Potkal sem mladou cigánku. Ta černá cigánka kolem sa posměta. Svatojánské mušky tančija po hrázi. Už mladé vlaštůvky ve hnízdě vronží. Těžko sa mi oře. Hajsi, vy siví volci, bedlivo orajte. Ztratil sem kolíček, ztratil sem od nápravy. Nehledʹte, volečci, tesklivo k úvratím. "Vítaj, Janíčku, vítaj tady v lese!". "Bože dálný, nesmrtelný, pročʹs cigánu život dal?". Tahne vůňa k lesu z rozkvetlé pohanky. Tmavá olsinka, chladná studénka. Klavír sólo. Slnéčko sa zdvíhá, stín sa kráti. Moji siví volci, co na mě hledíte? Co sem to udělal? Co komu súzeno, tomu neuteče. Nedbám já včil o nie, než aby večer byl. Leti straka leti, křídlama chlopotá. Mám já panenku, ale po kolenka. Mǔj drahý tatičku, jak vy sa mýlíte. S Bohem, rodný kraju, s Bohem, má dědino!
%C Supraphon
%C [Prague]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation