@book {TN_libero_mab2,
author = { Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu Koleček, Michal AND Bártl, Lukáš },
title = { Obraz, v kterém žijeme práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách },
edition = { Vyd. 1 } ,
publisher = {Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně},
isbn = {9788074144226},
isbn = {8074144224},
keywords = { Ausstellungskatalog 2011 Ústí nad Labem , Slowakei , Fotografie },
year = {2011},
abstract = {Text teilw. tschech., teilw. slowak. - Vydáno u příležitosti výstavy pořádané v rámci oslav 20. výročí založení Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem a v Muzeu města Ústí nad Labem, 20. října - 2. prosince 2011},
abstract = {Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy},
address = { Ústí nad Labem },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation