@book {TN_libero_mab2,
author = { Kahng, Andrew B. AND Lienig, Jens AND Markov, Igor L. Kahng, Andrew B. },
title = { Chāodà guimó jichéng diànlù wùlǐ shèji Cóng túféngé dào shixù shōuliǎn },
publisher = {Jixiè gōngyè chūbǎnshe},
isbn = {9787111462972},
isbn = {7111462971},
year = {2014},
abstract = {In chinesischer Schrift},
booktitle = {Guóji diànqi gōngchéng xiānjin jishù yi cóng},
address = { Běijing },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation