@book {TN_libero_mab2,
author = { Baňka, Pavel AND Koleček, Michal },
title = { Začarovaný kruh = Magic circle },
edition = { Vyd. 1 } ,
publisher = {Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně},
isbn = {9788074143809},
isbn = {8074143805},
keywords = { Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ateliér fotografie , 20.-21. stol , 21. stol , Vysoké umělecké školy 20.-21. stol Česko , Fotografie 21. stol Česko , Art academies 20th-21st centuries Czech Republic , Photography 21st century Czech Republic , Ústí nad Labem (Česko) , Ústí nad Labem (Czech Republic) , Katalogy výstav , Exhibition catalogs , Ausstellungskatalog , Ústí nad Labem , Kunsthochschule , Fotografie },
year = {2011},
abstract = {Pub. ke stejnojmenné výstavě. - Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách. - 1000 výt. - Souběžný anglický text},
booktitle = {Projekty},
address = { V Ústí nad Labem },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation