%0 Book
%T Začarovaný kruh = Magic circle
%A Baňka, Pavel
%A Koleček, Michal
%7 Vyd. 1
%I Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
%@ 9788074143809
%@ 8074143805
%K Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem / Ateliér fotografie
%K 20.-21. stol
%K 21. stol
%K Vysoké umělecké školy 20.-21. stol Česko
%K Fotografie 21. stol Česko
%K Art academies 20th-21st centuries Czech Republic
%K Photography 21st century Czech Republic
%K Ústí nad Labem (Česko)
%K Ústí nad Labem (Czech Republic)
%K Katalogy výstav
%K Exhibition catalogs
%K Ausstellungskatalog
%K Ústí nad Labem
%K Kunsthochschule
%K Fotografie
%D 2011
%X Pub. ke stejnojmenné výstavě. - Životopisná data, přehled výstav a zastoupení ve sbírkách. - 1000 výt. - Souběžný anglický text
%C Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
%C V Ústí nad Labem
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation