%0 Book
%T Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept [Fakulta Umění a Designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve sbírce moderního a současného uměni Národní Galerie v Praze; 26.11. 2008 - 30.1.2009]
%A Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu
%A Koleček, Michal
%A Hlaváček, Ludvík
%@ 9788074140419
%K Ausstellungskatalog 2009 Prag
%K Ústí nad Labem
%K Design
%K Geschichte 2005-2008
%D [2008]
%C Ústí nad Labem
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation