%0 Generic
%T Festgesang zur Eröffnung der Murgtal-Eisenbahn - K 3170 Nr. 643 Coro; D
%A Kalliwoda, Emil
%A Reiser, Carl
%K Partsongs
%K Musikhandschrift
%K Quelle
%D 1869 (1869)
%X Text: Carl Reiser. - Quelle: probably autograph
%X Erworben 2006 aus Karlsruher Privatbesitz
%C [S.l.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation