%0 Generic
%T Teho woßebneho Muźa Boźeho, D. Mertena Luthera, ... Domjaza postilla aby Wukładowanja tych Szenjow nawschitke Nedźelje, rocźne Cźaßy, wulke a małe ßwjate Dny psches zyłe Ljeto ...
%A Luther, Martin
%A Langa, Jan Bjedrich
%A Böhmer, Johann Gotttrau
%A Schirach, Adam Gottlob
%A Mjeń, Jurij
%A Kilian, Jan
%A Wetzke, Carl Theodor
%A Luther, Martin
%7 2. wud.
%I Reichel
%K Postille
%K Predigtsammlung
%D [1844]
%C Reichel
%C W Budyschini
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation