%0 Book
%T Steven Parrino: Nihilism is Love
%A Parrino, Steven
%A Kunstmuseum Liechtenstein
%A Malsch, Friedemann
%A Flückiger, Fabian
%I Kunstmuseum Liechtenstein
%I : Verlag der Buchhandlung Walther König
%@ 9783960988427
%@ 3960988427
%K Parrino, Steven
%K Installation
%K Ausstellungskatalog Kunstmuseum Liechtenstein 21.02.2020-16.08.2020 Vaduz
%K Bildband
%K Installation Kunst
%D 2020
%D , 2020
%X Katalog zur Ausstellung Steven Parrino: Nihilism Is Love, Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, 21.02.2020-17.05.2020 (verlängert bis 16.08.2020 wegen Covid-19)
%C Kunstmuseum Liechtenstein
%C : Verlag der Buchhandlung Walther König
%C Vaduz
%C ; Köln
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab216852383
Download citation