%0 Generic
%T Rozvíjení sociálních dovedností ve strukturovaném bloku profesních praktik z psychologie
%A Jaroslav Řezáč
%@ 1211-4669
%@ 1805-9511
%D 2018
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation