@misc {TN_libero_mab2,
author = { Ludmila Vernerová },
title = { Kozlík, J. a kol.: Aktuální historie. Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929-1939. },
isbn = {1211-4669},
isbn = {1805-9511},
year = {2018},
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation