%0 Generic
%T Kozlík, J. a kol.: Aktuální historie. Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929-1939.
%A Ludmila Vernerová
%@ 1211-4669
%@ 1805-9511
%D 2018
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation