TY - GEN
AU - Ludmila Vernerová
TI - Kozlík, J. a kol.: Aktuální historie. Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929-1939.
SN - 1211-4669
SN - 1805-9511
PY - 2018
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
Download citation