TY - GEN
AU - Chinellato, Simonetta
AU - Ragazzoni, Roberto
AU - Farinato, Jacopo
AU - Greggio, Davide
AU - Benetti, Stefano
AU - Bergomi, Maria
AU - Biondi, Federico
AU - Cappellaro, Enrico
AU - Carolo, Elena
AU - Chiomento, Venerio
AU - Dima, Marco
AU - Frigo, Aldo
AU - Gullieuszik, Marco
AU - Lessio, Luigi
AU - Magrin, Demetrio
AU - Marafatto, Luca
AU - Martorana, Giorgio
AU - Portaluri, Elisa
AU - Rebeschini, Mauro
AU - Tomasella, Lina
AU - Traverso, Luciano
AU - Turatto, Massimo
AU - Vassallo, Daniele
AU - Viotto, Valentina
TI - A testing facility at the Asiago Copernico telescope in the framework of the ADaptive Optics National laboratory of Italy: ADONI
PB - SPIE
SN - 0277-786X
PY - 2016
UR - http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
ER -
Download citation