Zum Inhalt springen

 1. Kovanda, Jiři [IllustratorIn]; Jeřábková, Edith [HerausgeberIn] ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu

  Jiří Kovanda - [1. vyd.]

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Ústí nad Labem: Fakulta Uměni a Designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [u.a.], 2010

  Erschienen in: Řada Projekty = Project Series

 2. Koleček, Michal [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Bártl, Lukáš [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu

  Obraz, v kterém žijeme : práce studentů studijních programů a oborů fotografie realizovaných na českých a slovenských vysokých uměleckých školách - [Vyd. 1]

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2011

 3. Koleček, Michal [HerausgeberIn]; Hlaváček, Ludvík [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu

  Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept : [Fakulta Umění a Designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve sbírce moderního a současného uměni Národní Galerie v Praze; 26.11. 2008 - 30.1.2009]

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Ústí nad Labem, [2008]

 4. Sýkorová, Lenka [HerausgeberIn] ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Umění a Designu

  Postkonceptuálni přesahy v česke kresbě

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Ústí nad Labem: FUD, ÚJEP, 2015

 5. Domesle, Andrea [HerausgeberIn]; Eckhardt, Frank [HerausgeberIn]; Koleček, Michal [HerausgeberIn] ; Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Umění a Designu, Riesa Efau, Kultur Forum Dresden

  Künstler in der (Kunst)Gesellschaft : = Umělec v (umělecké) společnosti - [Erste Ausgabe]

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Dresden: riesa efau. Kultur Forum Dresden, [2011] ; Ústí nad Labem: Fakultät für Kunst und Design der Universität J. E. Purkyně, [2011]

  Sächsische Bibliografie

 6. Fremlová, Vendula [HerausgeberIn]; Petišková, Tereza [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Vartecká, Anna [Sonstige Person, Familie und Körperschaft]; Fremlová, Vendula [Sonstige Person, Familie und Körperschaft] ; Dům umění města Brna, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta Užitého Umění a Designu, Vystava Grey Gold. České a slovenské umělkyně 65+ 2014 Brünn

  Grey gold : české a slovenské umělkyně 65+ ; Marie Blabolilová (1948) ... Jana Želibská (1941) ; [vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy ... Dům umění města Brna, 30.4.2014 - 3.8.2014] : Czech and Slovak female artists over 65 ; Marie Blabolilová (1948) ... Jana Želibská (1941) ; [on the occasion of the exhibition ... the Brno House of Arts, 30 April - 3 August, 2014] = Grey gold - [Vyd. 1]

  Bücher
  Schließen

  Merkliste

  Sie können Bookmarks mittels Listen verwalten, loggen Sie sich dafür bitte in Ihr SLUB Benutzerkonto ein.

  Ústí nad Labem: Fakulta Umění a Designu University Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2014 ; Brno: Dům Umění Města Brna [u.a.], 2014