• Media type: E-Book; Special Print
 • Title: Artystyczna oprawa kultu błogosławionego Stanisława Kostki w kościele Sant'Andrea al Quirinale i w nowicjacie jezuickim w Rzymie według relacji Louisa Richeôme'a spisanej w roku 1608
 • Contributor: Krasny, Piotr [VerfasserIn]
 • Published: Heidelberg: arthistoricum.net, 23 Jul. 2021
 • Other titles: Übersetzung des Haupttitels: The artistic setting of the cult of the Blessed Stanisław Kostka in the church of Sant'Andrea al Quirinale and in the Jesuit Novitiate in Rome according to the account of Louis Richeôme written in 1608
 • Extent: 1 Online-Ressource (10 Seiten); Illustrationen
 • Language: Polish
 • DOI: 10.11588/artdok.00007460
 • Identifier:
 • Origination:
 • Keywords: Kostka, Stanislas > Heiligenverehrung > Sant'Andrea al Quirinale > Jesuiten
 • Footnote: Aus: Betlej, Andrzej ; Brzezina-Scheuerer, Katarzyna ; Dworzak, Agata ; Fabiański, Marcin ; Krasny, Piotr ; Kurzej, Michał ; Nestorow, Dagny (Hrsgg.): Velis quod possis. Studia z historii sztuki ofiarowane profesorowi Janowi Ostrowskiemu. Kraków 2016, pp. 559-566 , 807-808 (Abb.)
  Elektronische Reproduktion der Druckausgabe
  Mit einer Zusammenfassung in englischer Sprache
 • Access State: Open Access