• Media type: E-Article
  • Title: Ivan Prijatelj, Izbrani eseji in razprave. Uredil, uvod in opombe napisal Anton Slodnjak. Izdala Slovenska matica v Ljubljani, I. 1952; II. 1953
  • Contributor: Ocvirk Anton
  • Published: 1954
  • Published in: Slavistična Revija
  • Extent:
  • Language: English; Not determined
  • ISSN: 0350-6894; 1855-7570
  • Footnote:
  • Access State: Open Access