• Media type: E-Article
  • Title: Kozlík, J. a kol.: Aktuální historie. Kapitoly o zkušenostech pokusných škol ve Zlíně z let 1929-1939
  • Contributor: Ludmila Vernerová
  • Published: 2018
  • Published in: Pedagogická Orientace
  • Extent:
  • Language: Czech; English; Slovak
  • ISSN: 1211-4669; 1805-9511
  • Footnote:
  • Access State: Open Access