• Media type: E-Article
  • Title: Evgenii Borisovich Aleksandrov (on his seventieth birthday)
  • Contributor: Alferov, Zhores I; Andreev, Aleksandr F; Bagaev, Sergei N; Belyanin, Vladimir B; Varshalovich, Dmitrii A; Ginzburg, Vitalii L; Zabrodskii, Andrei G; Zapasskii, Valerii S; Kaplyanskii, Alexandr A; Perel', V I; Rozanov, Nikolai N; Suris, Robert A
  • Published: Uspekhi Fizicheskikh Nauk (UFN) Journal, 2006
  • Language: Not determined
  • DOI: 10.1070/pu2006v049n11abeh006211
  • ISSN: 1063-7869; 1468-4780
  • Keywords: Physics and Astronomy(all)