• Media type: E-Article
  • Title: Aleksandr Danilovich Aleksandrov (obituary)
  • Contributor: Borisov, V F
  • Published: IOP Publishing, 1999
  • Language: Not determined
  • DOI: 10.1070/rm1999v054n05abeh000205
  • ISSN: 0036-0279; 1468-4829
  • Keywords: General Mathematics