• Media type: E-Article
 • Title: První výsledky rekonstrukce stravy jedinců pohřbených u hřbitovního karneru Všech svatých v Kutné Hoře – Sedlci
 • Contributor: Drtikolová Kaupová, Sylva; Frolík, Jan; Velemínský, Petr; Velímský, Filip; Vytlačil, Zdeněk; Brzobohatá, Hana
 • imprint: Institute of Archaeology of the CAS - Prague, v.v.i., 2024
 • Published in: Archeologické rozhledy
 • Language: Not determined
 • DOI: 10.35686/ar.2023.17
 • ISSN: 2570-9151; 0323-1267
 • Keywords: Archeology ; Archeology
 • Origination:
 • Footnote:
 • Description: <jats:p>Příspěvek představuje první výsledky izotopové analýzy stravy jedinců pohřbených u hřbitovního karneru Všech svatých v Kutné Hoře – Sedlci (13.–14. stol.). Izotopové hodnoty uhlíku (δ13C) a dusíku (δ15N) byly měřeny v kostní tkáni celkem 24 jedinců pohřbených v individuálních hrobech. Analyzovaný soubor byl doplněn 11 vzorky zvířecích kostí a jako srovnávací soubor představující venkovskou populaci byl použit kosterní materiál 20 jedinců pohřbených během 14. století na hřbitově v Oškobrhu. Průměrné hodnoty souboru z Kutné Hory činily -19,3 ± 0,2 ‰ pro δ13C a 12,2 ± 0,5 ‰ pro δ15N. U souboru z Oškobrhu pak činily -19,4 ± 0,1 ‰ pro δ13C a 11,4 ± 1,2 ‰ pro δ15N. Strava obou populačních souborů byla založená na C3-rostlinách, se signifikantním podílem živočišných produktů, případně ryb. V případě Kutné Hory byl však tento podíl signifikantně vyšší, a to zejména u žen. Hodnoty obou souborů dobře ilustrují proměnu českých zemí ve středověku ve smyslu odklonu od pěstování prosa. Porovnání s hodnotami dalších souborů z kontextu raně středověké až raně novověké střední Evropy ukazuje na kvalitní stravu s dostatečným obsahem živočišných bílkovin.</jats:p>
 • Access State: Open Access