@misc {TN_libero_mab2,
author = { Chopin, Frédéric AND Hordyński, Władysław },
title = { Faksymilowane wydanie autografow F. Chopina },
publisher = {Polskie Wydawnictwo Muzyczne},
year = {19XX-},
abstract = {Vorw. poln., russ., franz. und engl},
address = { Kraków },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation