%0 Book
%T Polskie malarstwo współczesne szkice i notaty
%A Piatkowski, Henryk
%I Nakł. Księgarni k. Grendyszýnskiego
%D 1895
%X Übers. d. HST: Zeitgenössische polnische Malerei
%C Nakł. Księgarni k. Grendyszýnskiego
%C Petersburg
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation