%0 Generic
%T Chief Joseph musikalisches Theater in drei Akten; Urauff.
%A Zender, Hans
%A Neue Vocalsolisten Stuttgart
%A Staatskapelle Berlin
%A Zettisch, Bernd
%A Menzel, Peter
%A Ballard, Derrick
%A Isherwood, Nicolas
%A Hoffmann, Florian
%A Sol, Tom
%A Siebert, Isolde
%A Korb, Wolfgang
%A Kalitzke, Johannes
%A Daza, Alfredo
%A Schwalm, Meik
%A Newerla, Wolfgang
%A Drexel, Georg
%A Severloh, Tim
%A Cieplucha, Karol
%A Schmidt, Peter-Jürgen
%A Vieweg, Matthias
%D 2005
%X Mit Werkeinführung und einem Gespräch von Wolfgang Korb mit dem Komponisten Hans Zender. - Interpr.: Alfredo Daza [Chief Joseph I]. Meik Schwalm [Chief Joseph II]. Wolfgang Newerla [Chief Joseph III/Old Joseph]. Georg Drexel [Young Joseph]. Tim Severloh [1. Indianer]. Karol Cieplucha [2. Indianer]. Peter-Jürgen Schmidt [3. Indianer]. Matthias Vieweg [4. Indianer]. Bernd Zettisch [Mr. Spalding]. Peter Menzel [Händler]. Derrick Ballard [Tool-hool-hool-suite/5. Indianer]. Nicholas Isherwood [General Howard/Gornor Stevens]. Florian Hoffmann [1. Tourist]. Tom Sol [2. Tourist]. Isolde Siebert [Wacoba]. Neue Vocalsolisten Stuttgart. Staatskapelle Berlin. Johannes Kalitzke [Ltg]. - Aufn.: Deutsche Staatsoper Berlin, 23.06.2005
%C [S.l.]
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation