%0 Generic
%T Christ unser Herr zu Jordan kam BWV 7
%A Bach, Johann Sebastian
%A J.S. Bach-Stiftung Chor
%A J.S. Bach-Stiftung Orchester
%A J.S. Bach-Stiftung
%A Keel, Meinrad
%A Lutz, Rudolf
%A Potter, Alex
%A Pfeifer, Julius
%A Wörner, Dominik
%A Ruoss, Hardy
%I J. S. Bach-Stiftung
%I : GALLUS MEDIA AG
%K Film
%K DVD-Video
%K Musikaufzeichnung Schweiz 2012
%D [2012]
%D , [2012]
%D , © 2012
%X Gehört zum VI. Jahrgang (2012) der Gesamteinspielung der Bach-Kantaten
%X Enthält: Workshop, Konzert, Reflexion in Bild und Schrift, Portrait des Komponisten
%X Musikaufzeichnung. Schweiz. 2012
%C J. S. Bach-Stiftung
%C : GALLUS MEDIA AG
%C St. Gallen
%C ; St. Gallen
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation