@misc {TN_libero_mab216207123,
author = { Ansamblʹ Pesni i Pljaski Sovetskoj Armii Imeni A. V. Aleksandrova Kovaleva, O. AND Aleksandrov, Boris A. AND Skobcov, Ivan M. AND Ivanov-Kramskoj, Aleksandr M. },
title = { Ej, uchnem = Ei, oukhnem },
publisher = {Aprelevskij Zawod Gramplastinok},
keywords = { Schallplatte },
year = {nach 1925},
address = { SSSR },
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab216207123 }
}
Download citation