%0 Generic
%T Soudobá sborová tvorba = Contemporary chorus works
%A Rychlík, Jan
%A Kühnův komorní ženský sbor
%A Kühnovi Komorní Sólisté Prag
%A Puškin, Aleksandr Sergeevič
%A Seifert, Jaroslav
%A Feld, Jindřich
%A Hlobil, Emil
%A Flosman, Oldřich
%A Fišer, Luboš
%A Kühn, Pavel
%I Panton
%K Schallplatte
%D P 1972
%X For unacc. mixed chorus (1st-4th works); for soloists, mixed and children's choruses, and percussion ensemble (5th work). - Sung in Czech. - Text by Pushkin (1st work), Jaroslav Seifert (3rd work)
%X Slavík - Mračno, dva smísené sbory na básně A. S. Puškina v překladu E. Frynty Jan Rychlík
%X Invence pro smíšený komorní sbor Jindřich Feld
%X Vlajka republiky, smíšený sbor na báseň Jaroslava Seiferta, op. 48 č. 3 Emil Hlobil
%X Pět madrigalů pro smišený sbor Oldřich Flosman
%X Nářek nad zkázou města Ur, pro soprán a baryton sólo, tři sólové recitátory, smíšený pěvecký sbor, dětský a smíšený recitační sbor, 7 tympánu° a 7 zvonu° na ursumérský text Luboš Fišer
%C Panton
%C Prague
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation