%0 Book
%T Rolf Nolden, Andreas K. Schulze Ausstellung der Studiogalerie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, Westfälisches Museumsamt; [11.1. - 18.2.1987, Kunsthalle Recklinghausen; 1.3. - 19.4.1987, Museum Abtei Liesborn]
%A Studiogalerie Münster (Westf)
%A Kunsthalle Recklinghausen
%A Knirim, Helmut
%A Pohlen, Ingeborg
%A Nolden, Rolf
%A Schulze, Andreas Karl
%I Landschaftsverb. Westfalen-Lippe, Westfäl. Museumsamt
%K Ausstellungskatalog 1987 Recklinghausen
%K Nolden, Rolf
%K Objektkunst
%K Schulze, Andreas
%K Malerei
%D 1986
%C Landschaftsverb. Westfalen-Lippe, Westfäl. Museumsamt
%C Münster
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation