%0 Book
%T Charlotte Moth - Travelogue
%A Moth, Charlotte
%A Kunstmuseum Liechtenstein
%A Snoeck Verlagsgesellschaft
%A Meyer-Stoll, Christiane
%A Meyer-Stoll, Christiane
%A Malsch, Friedemann
%A Hunt, Ian
%A Hergott, Fabrice
%A Birkenstock, Eva
%A Curtis, Penelope
%A Redzisz, Kasia
%I Snoeck
%@ 3864421888
%@ 9783864421884
%K Ausstellungskatalog Kunstmuseum Liechtenstein 03.06.2016-04.09.2016 Vaduz
%K Moth, Charlotte
%K Fotografie
%K Installation Kunst
%K Videokunst
%K Concept-art
%K Geschichte 2009-2016
%D [2016]
%D , © 2016
%X "Diese Publikation erscheint anlässlich der Ausstellung 'Charlotte Moth. Travelogue', Kunstmuseum Liechtenstein, Vaduz, 3. Juni - 4. September 2016" (Impressum)
%C Snoeck
%C Köln
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation