@misc {TN_libero_mab2,
author = { Ocvirk Anton },
title = { Ivan Prijatelj, Izbrani eseji in razprave. Uredil, uvod in opombe napisal Anton Slodnjak. Izdala Slovenska matica v Ljubljani, I. 1952; II. 1953 },
isbn = {0350-6894},
isbn = {1855-7570},
year = {1954},
url = { http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2 }
}
Download citation