%0 Generic
%T Ivan Prijatelj, Izbrani eseji in razprave. Uredil, uvod in opombe napisal Anton Slodnjak. Izdala Slovenska matica v Ljubljani, I. 1952; II. 1953
%A Ocvirk Anton
%@ 0350-6894
%@ 1855-7570
%D 1954
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation