%0 Generic
%T A Nonsynonymous Mutation in PLCG2 Reduces the Risk of Alzheimer's Disease, Dementia with Lewy-Bodies and Frontotemporal Dementia, and Increases the Likelihood of Longevity
%A van der Lee, Sven J.
%A Conway, Olivia J.
%A Jansen, Iris
%A Carrasquillo, Minerva M.
%A Kleineidam, Luca
%A Akker, Erik van den
%A Hernández, Isabel
%A Van Eijk, Kristel R.
%A Stringa, Najada
%A Chen, Jason A.
%A Zettergren, Anna
%A Andlauer, Till F. M.
%A Diez-Fairen, Monica
%A Simon-Sanchez, Javier
%A Lleó, Alberto
%A Zetterberg, Henrik
%A Nygaard, Marianne
%A Blauwendraat, Cornelis
%A Savage, Jeanne E.
%A Mengel-From, Jonas
%A Moreno-Grau, Sonia
%A Wagner, Michael
%A Fortea, Juan
%A Keogh, Michael J.
%A Blennow, Kaj
%A Skoog, Ingmar
%A Friese, Manuel A.
%A Pletnikova, Olga
%A Zulaica, Miren
%A Lage, Carmen
%A de Rojas, Itziar
%A Riedel-Heller, Steffi
%A Illán-Gala, Ignacio
%A Wei, Wei
%A Jeune, Bernard
%A Orellana, Adela
%A Bergh, Florian Then
%A Wang, Xue
%A Hulsman, Marc
%A Beker, Nina
%A Tesí, Niccolo
%A Morris, Christopher
%A Indakoetxea, Begoña
%A Collij, Lyduine E.
%A Scherer, Martin
%A Morenas-Rodríguez, Estrella
%A Ironside, James W.
%A Berckel, Bart. N.M. van
%A Alcolea, Daniel
%A Wiendl, Heinz
%A Strickland, Samantha L.
%A Pastor, Pau
%A Rodríguez, Eloy Rodríguez
%A Consortium, DESGESCO Dementia Genetics Spanish
%A Biobank, Alzheimer Disease European DNA
%A Consortium, IFGC International FTD-Genomics
%A Consortium, IPDGC The International Parkinson D
%A Dementia, RiMod-FTD Rsk and Modifying factors
%A Boeve, Bradley F.
%A Petersen, Ronald C.
%A Ferman, Tanis J.
%A Gerpen, Jay A. van
%A Reinders, Marcel J. T.
%A Uitti, Ryan J.
%A Tarraga, Lluis
%A Maier, Wolfgang
%A Dols-Icardo, Oriol
%A Kawalia, Amit
%A Dalmasso, Maria Carolina
%A Boada, Mercè
%A Zettl, Uwe K.
%A van Schoor, Natasja M.
%A Beekman, Marian
%A Allen, Mariet
%A Masliah, Eliezer
%A Munain, Adolfo López de
%A Pantelyat, Alexander
%A Wszolek, Zbigniew K.
%A Ross, Owen A.
%A Dickson, Dennis W.
%A Graff-Radford, Neill R.
%A Knopman, David
%A Rademakers, Rosa
%A Lemstra, Afina W.
%A Pijnenburg, Yolande A. L.
%A Scheltens, Philip
%A Gasser, Thomas
%A Chinnery, Patrick F.
%A Hemmer, Bernhard
%A Huisman, Martijn A.
%A Troncoso, Juan
%A Moreno, Fermin
%A Nohr, Ellen A.
%A Sørensen, Thorkild I. A.
%A Heutink, Peter
%A Sánchez-Juan, Pascual
%A Posthuma, Danielle
%A Coppola, Giovanni
%A Clarimón, Jordi
%A Christensen, Kaare
%A Ertekin-Taner, Nilüfer
%A Scholz, Sonja W.
%A Ramirez, Alfredo
%A Ruiz, Agustin
%A Slagboom, Eline
%A van der Flier, Wiesje M.
%A Holstege, Henne
%I Elsevier BV
%@ 1556-5068
%K Pharmacology (medical)
%D 2018
%C Elsevier BV
%U http://slubdd.de/katalog?TN_libero_mab2
Download citation