Skip to contents

 1. Martinů, Bohuslav [Author] ; Bureš, Miroslav [Other]; Kühn, Pavel [Performer]; Mrázová, Marie [Performer]; Čejková, Milada [Performer]; Čakrtová, Agáta [Performer]; Kusnjer, Ivan [Performer]; Haničinec, Petr [Performer]; Messiereur, Petr [Performer]; Kvapil, Jan [Performer]; Talich, Jan der Ältere [Performer]; Bogunia, Stanislav [Performer] Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor

  Otvírání studánek : pro ženský sbor, soprán. alt, baryton, recitaci, 2 housle, violu a klavír = Opening of the wells (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, [ca. 1989]

 2. Martinů, Bohuslav [Other]; Kühn, Pavel [Performer]; Čejková, Milada [Performer]; Doležal, Vladimír [Performer]; Messiereur, Petr [Performer]; Kvapil, Jan [Performer]; Talich, Jan der Ältere [Performer]; Bogunia, Stanislav [Performer] ; Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Kühn°uv Smišený Sbor Prag

  Mikeš of the mountains : for mixed chorus, soprano, tenor, 2 violins, viola and piano = Mikeš z hor : pro smíšený sbor, soprán, tenor, 2 housle, violu a klavír (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, c1989

  Published in: Digital recording

 3. Ceremuga, Josef [Author] ; Felix, Václav [Other]; Chaun, František [Other]; Dvořáček, Jiří [Other]; Kühn, Pavel [Performer]; Mátl, Lubomír [Performer] Musica da Camera Prag, Due Boemi di Praga, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Pěvecké Sdružení Moravských Učitel°u Ostrau

  Kvintet pro flétnu, hoboj, housle, violu a violoncello (1975) (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, [1976]

  Published in: Týden soudobé tvorby- Týden nové tvorby 1976 ; 20

 4. Hurník, Ilja [Author] ; Obrovská, Jana [Other]; Slavický, Klement [Other]; Malý, Milan [Performer]; Janda, Pavel [Performer]; Klemens, Mario [Performer]; Kühn, Pavel [Performer]; Sulcová, Brigita [Performer]; Vítková, Blanka [Performer]; Kopp, Miroslav [Performer]; Berman, Karel [Performer]; Holeňa, Jiří [Performer]; Novák, Antonín [Performer] Musici Pragenses, Československý Rozhlas Prag Ženský Sbor, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Mužský Sbor

  Ozvěna : komorní kantáta (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Panton, c 1983

  Published in: Týden nové tvorby 1983

 5. Blatný, Pavel [Other]; Flosman, Oldřich [Other]; Válek, Vladimír [Performer]; Kühn, Pavel [Performer] ; Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor

  Symphony : = Symfonie (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [Praha]: Panton, c1987

  Published in: Týden nové tvorby

 6. Messiaen, Olivier [Author] ; Loriod, Jeanne [Other]; Loriod, Yvonne [Other]; Kulínská-Bicanová, Blanka [Performer]; Kühn, Pavel [Performer]; Kulínský, Bohumil [Performer] Bambini di Praga, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Kühnovi Komorní Sólisté Prag

  Trois petites liturgies de la présence divine : = Tři malé liturgie o boží přítomností (1 CD)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, P 1991

  Published in: SSV repro

 7. Messiaen, Olivier [Author] ; Loriod, Jeanne [Other]; Loriod, Yvonne [Other]; Kulínská-Bicanová, Blanka [Performer]; Kühn, Pavel [Performer]; Kulínský, Bohumil [Performer] Kühnovi Komorní Sólisté Prag, Bambini di Praga, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

  Cinq rechants pour 12 voix mixtes : = Pět refrénu° pro 12 smíšených hlasu° (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, [ca. 1990]

 8. Fišer, Luboš [Author] ; Michelangelo Buonarroti [Other]; Válek, Vladimír [Other]; Kühn, Pavel [Other]; Klemens, Mario [Other]; Bernášek, Václav [Performer]; Jerie, Marek [Performer]; Košler, Miroslav [Performer] Pražský Mužský Sbor, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Československý Rozhlas Bratislava Symfonický Orchester

  Ave imperator morituri te salutant (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Panton, c 1981

  Published in: Gramoklub ; 1982

 9. Burghauser, Jarmil [Author] ; Slunečková, Karolina [Other]; Kühn, Pavel [Performer]; Košler, Zdeněk [Performer]; Stanek, Josef [Performer]; Ančerl, Karel [Performer]; Burghauser, Jarmil [Performer]; Stárek, Jiří [Performer]; Šubrtová, Milada [Performer]; Blachut, Beno [Performer]; Kočí, Přemysl [Performer] Česká filharmonie, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, Smetanovo Divadlo Prag Orchestr, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Chamber Orchestra

  The ways (1 CD)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, [1996]

 10. Novák, Vítězslav [Other]; Bořkovec, Pavel [Other]; Krejčí, Iša [Other]; Petrželka, Vilém [Other]; Vycpálek, Ladislav [Other]; Bartoš, Jan Zdeněk [Other]; Kvapil, Jaroslav [Other]; Řídký, Jaroslav [Other]; Hrnčiř, Josef [Performer]; Bakala, Břetislav [Performer]; Vogel, Jaroslav [Performer]; Veselka, Josef [Performer]; Kühn, Pavel [Performer]; Bakalová, Marie [Performer]; Válka, Josef [Performer] ; Vachův sbor moravských učitelek, Pěvecké Sdružení Moravských Učitel°u Ostrau, Československý Rozhlas Prag Krajské Studio Brünn Symfonický Orchestr, Československý rozhlas Symfonický orchestr, Vlachovo Kvarteto, Státní Filharmonie Brünn, Kühn°uv Smišený Sbor Prag Ženský Sbor, Pražský komorní orchestr

  Ve jménu života, radosti a krásy / [3], Chvalozpěv života (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Panton Vydavatelství ČHF, c 1975

  Published in: Ve jménu života, radosti a krásy ; [3]