Skip to contents

 1. Matraszek, Karol [Adapter] ; Mie̜dzynarodowa Konferencja Naukowa Człowiek i Technika 3 1989 Stettin

  Materiały z dyskusji na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej Człowiek i Technika - Problemy Filozoficzne, Ekonomiczne i Społeczne

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Szczecin: Wydawn. Uczelniane Politechniki Szczecinskiej, 1991

  Published in: Mie̜dzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych: Mie̜dzywydziałowy Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych ; 49 - Politechnika Szczecińska: Prace naukowe Politechniki Szczecińskiej ; 425