Skip to contents

 1. Berdyszak, Jan [Illustrator] ; Hannover Kulturamt, Kubus Hannover

  Jan Berdyszak - Malerei und Objekte

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Hannover: Kulturamt Hannover, 1982

 2. Berdyszak, Jan [Illustrator]; Skombska, Lucyna [Adapter]

  Berdyszak, Gierowski; Kałucki; Kamoji

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Łódź: Muzeum Miasta Łódźi, 2011

  Published in: Waldemar Andzelm collection

 3. Berdyszak, Jan [Other]; Smolińska, Marta [Other]

  Jan Berdyszak : prace 1960 - 2006

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Poznań: Arsenal, 2006

 4. Smolińska, Marta [Editor]; Berdyszak, Jan [Illustrator]; Berdyszakowa, Maria [Other] ; Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu Toruń

  Jan Berdyszak : gestość cienia ; pomiȩdzy światłem a ciemnością ; [Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu 30.03.2012 - 13.05.2012] = Jan Berdyszak : density of the shadow, between light and darkness

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Toruń: Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu, 2012