Skip to contents

 1. Zitzewitz, Lisaweta von [Editor] ; Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, Europäische Akademie Külz-Kulice

  Deficyt demokracji czy zakłócenia w reprezentacji? : przyczynki politologiczne do analizy prawicowego ekstremizmu w Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Pomorzu Zachodnim; materialy konferencji w Kulicach, 26 - 28 października 2007 r. = Demokratiedefizit oder Repräsentationsstörung? : politikwissenschaftliche Beiträge zur Analyse des Rechtsextremismus in Mecklenburg-Vorpommern und Westpommern; Beiträge einer Tagung in Külz, 26. - 28. Oktober 2007

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Kulice: Fundacja Akad. Europejska Kulice-Külz, 2010

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 7

 2. Zitzewitz, Lisaweta von [Editor] ; Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, Europäische Akademie Külz-Kulice

  Rodzinne Pomorze - dawniej i dziś : materiały konferencji w Kulicach, 14 - 18 września 2006 r. = Heimat Pommern - einst und jetzt : Materialien einer Tagung in Külz, 14. - 18. September 2006

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Kulice: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2009

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 5

 3. Zitzewitz, Lisaweta von [Adapter]; Andree, Christian [Other] ; Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz

  Die Revolution von 1848/49 in ihren Auswirkungen auf die Provinz Pommern : Beiträge einer Tagung in Külz, 9. - 11. Oktober 2009 = Oddziaływanie Rewolucji lat 1848/49 na prowincjȩ Pomorze : materiały konferencji w Kulicach, 9 - 11 października 2009 r

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Kulice: Fundacja Akad. Europejska Kulice-Külz, 2011

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 8

 4. Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz

  Zeszyty Kulickie : = Külzer Hefte

  Journals / Newspapers / Series
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Nowogard: Fundacja Akad. Europ. Kulice-Külz, 1999-2020 / 1.1999 - 15.2020 ; damit Erscheinen eingestellt

 5. Zitzewitz, Lisaweta von [Editor]; Korzeb, Małgorzata A. [Translator]; Witz, Kornelia [Translator] ; Europäische Akademie Külz-Kulice, Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, Tagung 2012 Trieglaff und Külz

  Der Erste Weltkrieg unter dem Gesichtspunkt der deutsch-polnischen Beziehungen : Beiträge einer Tagung in Trieglaff und Külz, 13. - 15. September 2012 = Pierwsza wojna światowa w kontekście stosunków polsko-niemieckich : materiały konferencij w Trzygłówie i Kulicach, 13 - 15 września 2012 r

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2015

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 11

 6. Zitzewitz, Lisaweta von [Author of introduction, etc.]; Biewer, Ludwig [Other] ; Europäische Akademie Külz-Kulice

  Początki miasta Słupska : nowe wyniki badawcze z Niemiec i z Polski; Materiały z konferencji w Kulicach, 6 - 8 listopada 1998r. = Die Anfänge der Stadt Stolp : Neue Forschungsergebnisse aus Deutschland und Polen; Materialien einer Tagung in Külz, 6. - 8. November 1998

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Kulice: Akad. Europejska Kulice/Külz, 1999

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 1

 7. Zitzewitz, Lisaweta von [Editor]; Korzeb, Małgorzata A. [Translator]; Witz, Kornelia [Translator]; Zdrenka, Joachim [Contributor] ; Deutsch-Polnische Historikertagung, Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, Ostpommern zur Zeit der Greifen Veranstaltung 2011 Naugard-Kulice

  Pomorze wschodnie za czasów panowania Gryfitów : = Ostpommern zur Zeit der Greifenherrschaft

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Szczecin: Fundacja Akademia Europejska Kulice-Külz, 2017

  Published in: Zeszyty Kulickie ; 12