Skip to contents

 1. Vechov, Vladimir N. [Author]; Gubanov, Ivan A. [Author]; Lebedeva, Galina F. [Author]

  Kul'turnye rastenija SSSR

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Moskva: "Mysl'", 1978

  Published in: Spravočniki-opredeliteli geografa i putešestvennika

 2. Pletnev, Rafael' N. [Author]; Gubanov, Vladimir A. [Author]; Fotiev, Al'bert A. [Author]

  JaMR v oksidnych soedinenijach vanadija

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Moskva: Izd. "Nauka", 1979

 3. Gubanov, Vladimir A. [Author]; Liechtenštejn, Aleksandr I. [Author]; Postnikov, Andrej V. [Author]

  Magnetizm i chimičeskaja szjaz' v kristallach

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Moskva: Nauka, 1985

 4. Gubanov, Vladimir A. [Author]; Kurmaev, Ernst Z. [Author]; Ivanovskij, Aleksandr L. [Author]

  Kvantovaja chimija tverdogo tela

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Moskva: Nauka, 1984

 5. Vladimir G., Gubanov; Yury V., Barkhatov; Nikolai S., Manukovsky; Sofya A., Ushakova; Iliada V., Gribovskaya; Alexander A., Tikhomirov,; Andrey G., Degermendzhy; Christophe, Lasseur

  Mathematical and Computer Simulation of the Biological Life Support System Module 2/2. Verification of the model and scenarios

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Siberian Federal University, 2009

  Published in: Journal of Siberian Federal University. Biology

 6. Vladimir G. Gubanov; Yury V. Barkhatov; Nikolai S. Manukovsky; Sofya A. Ushakova; Iliada V. Gribovskaya; Alexander A. Tikhomirov; Andrey G. Degermendzhy; Christophe Lasseur; Jean-Bernard R. Gross

  Mathematical and Computer Simulation of the Biological Life Support System Module 2/2. Verification of the model and scenarios

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  2009

  Published in: Журнал Сибирского федерального университета: Серия Биология

 7. Vladimir G. Gubanov; Yury V. Barkhatov; Nikolai S. Manukovsky; Alexander A. Tikhomirov; Andrey G. Degermendzhy; Jean-Bernard B. Gross; Christophe Lasseur

  Mathematical and Computer Simulation of the Biological Life Support System Module 1/2. Description of the model

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  2009

  Published in: Журнал Сибирского федерального университета: Серия Биология

 8. Vladimir G., Gubanov; Yury V., Barkhatov; Nikolai S., Manukovsky; Alexander A., Tikhomirov; Andrey G., Degermendzhy; Jean-Bernard B., Gross; Christophe, Lasseur

  Mathematical and Computer Simulation of the Biological Life Support System Module 1/2. Description of the model

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Siberian Federal University, 2009

  Published in: Journal of Siberian Federal University. Biology

 9. OVCHINNIKOV, Yury A.; MONASTYRSKAYA, Galina S.; GUBANOV, Valentin V.; GURYEV, Sergey O.; CHERTOV, Oleg Yu.; MODYANOV, Nickolay N.; GRINKEVICH, Vladimir A.; MAKAROVA, Irma A.; MARCHENKO, Tatjana V.; POLOVNIKOVA, Irina N.; LIPKIN, Valery M.; SVERDLOV, Eugene D.

  The Primary Structure of Escherichia coli RNA Polymerase. Nucleotide Sequence of the rpoB Gene and Amino-Acid Sequence of the beta-Subunit

  Articles
  View online
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Wiley, 1981

  Published in: European Journal of Biochemistry