Skip to contents

 1. Dobiáš, Václav [Author] ; Klíma, Alois [Performer]; Pokorný, Jiří [Performer]; Kieslich, Ivo [Performer]; Jindrák, Jindřich [Performer]; Neumann, Václav [Performer] Česká Filharmonie Prag Dechové Kvinteto, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, Česká filharmonie

  Sonáta pro klavír, smyčcový orchestr, dechový kvintet a tympány ( 1 Schallpl; 33 UpM, stereo; 30 cm )

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [Prague]: Panton, c 1975

 2. Ostrčil, Otakar [Author] ; Mácha, Otmar [Other]; Krombholc, Jaroslav [Performer]; Neumann, Václav [Performer] Československý rozhlas Symfonický orchestr, Česká filharmonie

  Suita c Moll : = Suite in minor ( 1 Schallpl; 33 UpM, stereo; 30 cm )

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Panton, c 1979

 3. Havelka, Svatopluk [Author] ; Neumann, Václav [Performer]; Sulcová, Brigita [Performer]; Barová, Anna [Performer]; Doležal, Vladimír [Performer]; Novák, Richard [Performer] Pražští Madrigalisté, Kühnův Dětský Sbor, Pražský Filharmonický Sbor, Česká filharmonie

  Poggi Florentini ad Leonardum Aretinum epistola de M. Hieronymi de Praga supplicio ( 1 CD; AAD, stereo; 12 cm; 1 Beil )

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Czechoslovakia: Panton, P 1990