Skip to contents

 1. Dvořák, Antonín [Author] ; Novák, Vítězslav [Other] České Trio

  Dumky : piano trio, op. 90 (1 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [Prague]: Supraphon, [ca. 1972]

 2. Sova, Antonín [Author] ; Novák, Arne [Editor]

  Spisy Antonína Sovy

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Melantrich, 1936-

 3. Jílek, Antonín [Author] ; Novák, Václav [Other]

  Statika železobetonových konstrukcí

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Státní nakladatelství technické lit., 19XX-

  Published in: Stavební inženýrské příručky

 4. Novak, F. A. [Author] ; Novák, František Antonín [Other]

  Das große Bilderlexikon der Pflanzen

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Gütersloh: Bertelsmann Lexikon-Verl., 1976

 5. Novák, František Antonín [Author] ; Svolinský, Karel [Other]

  Horské rostliny

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Nakladatelstvi Ceskoslovenské Akad. Věd, 1963

 6. Novák, František Antonín [Other]; Petro, Karel [Other]

  Zábavná těsnopisná čítanka

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Prag, 1940

 7. Novák, František Antonín [Author]; Benčať, František [Photographer] ; Červenka, Martin [Translator]

  Veľký obrazový atlas rastlín - [Vydanie prvé]

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Bratislava: Mladé letá, 1976

 8. Dvořák, Antonín [Author] ; Vrchlický, Jaroslav [Other]; Smetáček, Václav [Performer]; Zikmundová, Eva [Performer]; Soukupová, Věra [Performer]; Blachut, Beno [Performer]; Krejčík, Vladimír [Performer]; Novák, Richard [Performer] Pražský Filharmonický Sbor, Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK

  Saint Ludmila : oratorio; for soloists, chorus and orchestra, op. 71 (2 CDs)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Prague: Supraphon, P 1994

 9. Dvořák, Antonín [Author] ; Mátl, Lubomír [Other]; Košler, Zdeněk [Other]; Hajóssyová, Magdaléna [Performer]; Soukupová, Věra [Performer]; Dvorský, Peter [Performer]; Novák, Richard [Performer] Slovenský Filharmonický Zbor, Slovenská Filharmónia

  Stabat Mater : kantáta op. 58 pre sóla, zbor a orchester (2 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Bratislava; Saint-Ouen: Opus, [1984]

 10. Dvořák, Antonín [Author] ; Neumann, Václav [Performer]; Beňačková-Čápová, Gabriela [Performer]; Ochman, Wiesław [Performer]; Drobková, Drahomirá [Performer]; Soukupová, Věra [Performer]; Novák, Richard [Performer]; Jonášová, Jana [Performer]; Šounová, Daniela [Performer]; Barová, Anna [Performer] Pražský Filharmonický Sbor, Česká filharmonie

  Rusalka : highligts from the Opra in 3 Acts, op. 114 (1 CD)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Supraphon, c 1988

  Published in: Crystal collection

 11. Dvořák, Antonín [Author] ; Kvapil, Jaroslav [Other]; Neumann, Václav [Performer]; Beňačková-Čápová, Gabriela [Performer]; Soukupová, Věra [Performer]; Ochman, Wiesław [Performer]; Novák, Richard [Performer]; Tuček, René [Performer]; Marková, Jiřina [Performer]; Jindrák, Jindřich [Performer] Pražský Filharmonický Sbor, Česká filharmonie

  Rusalka : opera in 3 acts; op. 114 (3 Schallpl)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Prague: Supraphon, P 1984

 12. Dvořák, Antonín [Author] ; Koželuh, Jan Antonín [Other]; Stehlík, Luboš [Other]; Kulínský, Bohumil [Performer]; Kulínská-Bicanová, Blanka [Performer]; Kühn, Pavel [Performer]; Losová, Salome [Performer]; Beňačková, Marta [Performer]; Kopp, Miroslav [Performer]; Novák, Richard [Performer]; Hora, Jan [Performer]; Škvárová, Yvona [Performer]; Švejda, Miroslav [Performer]; Podskalský, Miloslav [Performer] Bambini di Praga, Kühn°uv Smišený Sbor Prag, Československý rozhlas Pěvecký sbor, Česká filharmonie

  Mass in D major, op. 86 : (organ version) (1 CD)

  Sound Recordings
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  [S.l.]: Multisonic, P 1991

  Published in: Czech sacred music

 13. Patera, Adolf [Author]; Podlaha, Antonín [Author] ; Podlaha, Antonín [Other]

  Soupis rukopisů knihovny metropolini kapitoly Pražské / 2, F - P

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  V Praze: Nakl. Čes. Akad. Cisaře Františka Josefa pro Vědy, Slov. a Uměni, 1922

  Published in: Soupis rukopisů knihovny metropolini kapitoly Pražské / sestavili Ad. Patera a Ant. Podlaha ; 2.1922 - Soupis rukopisů knihoven a archivů zemi českých, jakož i rukopisných bohemik mimočeskych ; 4.1922