Skip to contents

 1. Hrubá, Michaela [Editor]; Ottová, Michaela [Editor]; Royt, Jan [Editor]

  Ars Montana : umělecký a kulturní transfer v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku - [ První vydání ]

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: ViaGaudium, 2016 ; Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2016 ; Ústí nad Labem: Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyné v Ústí nad Labem, 2016

 2. Dienstbier, Jan [Author]; Hrubá, Michaela [Author]; Hrubý, Petr [Author]; Jindra, Petr [Author]; Klípa, Jan [Author]; Kubík, Viktor [Author] ; Mudra, Aleš [Editor]; Ottová, Michaela [Editor]; Macek, Petr [Other]; Royt, Jan [Other]; Zápalková, Helena [Other] Univerzita Karlova Filozofická fakulta

  (Art) without borders : medieval art and architecture in the Ore Mountains region (1250-1550) - [ First edition ]

  Books
  Close

  Bookmarks

  You can manage bookmarks using lists, please log in to your user account for this.

  Praha: Faculty of Arts, Charles University in Prague, 2015