Skip to contents

 1. Internationale Fachtagung Bayerischer, Böhmischer, Oberösterreichischer und Sächsischer Museumsfachleute 28. 2019 Bad Ischl, Verbund Oberösterreichischer Museen

  Authentisch oder oberflächlich? : Wege der Zusammenarbeit von Museen und Tourismus : 28. Tagung bayrischer, böhmischer, oberösterreichischer und sächsischer Museumsfachleute, 22. bis 24. September 2019, Bad Ischl = Autentické, nebo povrchní? : Cesty spolupráce muzeí a cestovního ruchu : 28. mezinárodní konference bavorských, českých, hornorakouských a saských odborných pracovníků muzeí, 22. až 24. září 2019, Bad Ischl

  Books

  Leonding: Verbund Oberösterreichischer Museen, [2021]

  Published as: ; 28

  Saxon Bibliography (Sächsische Bibliografie)